+36302698791 info@eatwithme.online

EatWithMe.Online

elkötelezett amellett, hogy megóvja személes adatait. Vegye fel velünk a kapcsolatot az info@restaurant.eatwithme.online címen, ha bármilyen kérdése vagy problémája van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, és örömmel segítünk.

A webhely vagy szolgáltatásunk használatával hozzájárul személyes adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerinti feldolgozásához.

 

Tartalomjegyzék

 1. A jelen irányelvben használt meghatározások
 2. Adatvédelmi elvek, melyeket követünk
 3. Milyen jogokkal rendelkezik a személyes adataival kapcsolatban
 4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről
 5. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait
 6. Ki más férhet hozzá személyes adataihoz
 7. Hogyan védjük az Ön adatait
 8. Információ a sütikről
 9. Elérhetőség

Definíciók

Személyes adatok – bármilyen információ azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.
Feldolgozás – bármilyen művelet vagy műveletkészlet, amelyet a Személyes Adatokon vagy a Személyes Adatcsoportokon hajtanak végre.
Adatalany – természetes személy, akinek a személyes adatait feldolgozzuk.
Gyermek –  16 év alatti természetes személy.
Mi (akár nagybetűvel, akár nem)  – Az EatWithMe.Online üzemeltetője: Torchio Kft. Cím: 1192 Budapest, Szőnyi köz 2.

 

Adatvédelmi elvek

Megígérjük, hogy betartjuk az alábbi adatvédelmi elveket:

 • A feldolgozás jogszerű, tisztességes, átlátható. Feldolgozási tevékenységünk törvényes indokokkal rendelkezik. A személyes adatok feldolgozása előtt mindig figyelembe vesszük jogait. Kérésre információt szolgáltatunk a feldolgozásról.
 • A feldolgozás a célra korlátozódik. Feldolgozási tevékenységeink megfelelnek annak a célnak, amelyre a személyes adatokat összegyűjtötték./li>
 • A feldolgozást minimális mennyiségű adattal végezzük. Csak bármilyen célból szükséges minimális mennyiségű Személyes adatot gyűjtünk és dolgozunk fel.
 • A feldolgozás időtartamra korlátozódik. Az Ön személyes adatait a szükségesnél hosszabb ideig nem tároljuk.
 • Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítása érdekében.
 • Mindent megteszünk az adatok integritásának és bizalmasságának biztosítása érdekében.

Az adatalany jogai

Az adatalany a következő jogokkal rendelkezik:

 1. Információhoz való jog – azt jelenti, hogy joggal kell tudnia, hogy személyes adatait feldolgozzák; milyen adatokat gyűjtenek, honnan származnak és miért, és ki dolgozza fel azokat.
 2. Hozzáférési jog – azaz Önnek joga van hozzáférni a tőled / rólad gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja azt a jogát, hogy kérje és megszerezze az összegyűjtött személyes adatok egy példányát.
 3. Javításhoz való jog – azaz Önnek joga van arra, hogy helytelen vagy hiányos személyes adatait kijavítsa vagy törölje.
 4. Törléshez való jog – bizonyos körülmények között kérheti személyes adatainak törlését nyilvántartásunkból.
 5. A feldolgozás korlátozásának joga – azaz ha bizonyos feltételek érvényesek, akkor joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását.
 6. A feldolgozás elleni tiltakozás – bizonyos esetekben joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozására, például közvetlen marketing esetén.
 7. Az automatikus feldolgozás elleni tiltakozás – azaz Önnek joga van kifogást emelni az automatikus feldolgozás ellen, beleértve a profilozást is; és nem vonatkozhat kizárólag az automatikus feldolgozáson alapuló döntésre. Ezt a jogot akkor gyakorolhatja, amikor a profilozás olyan eredményt eredményez, amely jogi hatást gyakorol az önre vagy azt jelentősen befolyásolja.
 8. Az adatok hordozhatóságához való jog – Önnek joga van a személyes adatait gépi olvasható formátumban, vagy ha ez megvalósítható, közvetlen átvitelként az egyik processzorról a másikra.
 9. Panasz benyújtásának joga – abban az esetben, ha elutasítjuk az Ön kérését a hozzáférési jogok alapján, indoklást adunk Önnek a miért. Ha nem elégedett a kérés kezelésével, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
 10. Joga a felügyeleti hatóság segítségére – vagyis joga van a felügyeleti hatóság segítségére és más jogorvoslati lehetőségekre, például károk követelésére.
 11. A hozzájárulás visszavonásának joga – Önnek joga van visszaadni a megadott hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához.

A fenti jogok gyakorlásával kapcsolatban kérjük forduljanak hozzánk bizalommal a gdpr@eatwithme.online email címen.

 

Összegyűjtött adatok

Az Ön által megadott információk
Lehet, hogy ez az Ön e-mail címe, neve, számlázási címe, otthoni címe stb. – elsősorban olyan információ, amelyre szükség van egy termék / szolgáltatás kézbesítéséhez vagy az ügyfelek élményének javításához velünk. Az Ön által megadott információkat menti annak érdekében, hogy kommentálhassa vagy más tevékenységeket végezzen a webhelyen. Ezek az információk tartalmazzák például a nevét és az e-mail címét.

Az önről automatikusan gyűjtött információk
Ez magában foglalja az információkat, amelyeket a sütik és más munkamenet-eszközök automatikusan tárolnak. Például a jelenlegi megrendelések, a vásárlási előzmények (ha vannak ilyenek) stb. Ezen információk felhasználásával javítják az ügyfelek tapasztalatait. Szolgáltatásaink igénybevételekor vagy weboldalunk tartalmának megnézésekor tevékenységei bejelentkezhetnek.

Tájékoztatás partnereinktől
Információkat szerezzünk megbízható partnereinktől annak megerősítésével, hogy jogi indokuk van arra, hogy megosszák ezeket az információkat velünk. Ez vagy olyan információ, amelyet közvetlenül megadtál nekik, vagy hogy más jogi indokok alapján gyűjtöttek rólad. Itt tekintheti meg partnereink listáját. here.

Nyilvános információk
Információkat gyűjthetünk rólad, amelyek nyilvánosan elérhetők.

 

Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatait azért használjuk, hogy:

 • szolgáltatást nyújtunk Önnek. Ide tartozik például a fiók regisztrálása; más termékek és szolgáltatások biztosítása, amelyeket Ön kért; promóciós cikkek biztosítása az Ön kérésére, és az ezekkel a termékekkel és szolgáltatásokkal való kapcsolattartás; kommunikáció és interakció veled; és értesíti Önt bármely szolgáltatás változásáról.
 • javítsa ügyfélélményét;
 • törvény vagy szerződés szerinti kötelezettség teljesítése;

Az Ön személyes adatait törvényes alapon és / vagy hozzájárulásával használjuk fel.

A szerződés megkötése vagy a szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából a következő célokra dolgozzuk fel személyes adatait:

 • azonosítani téged;
 • szolgáltatás nyújtása vagy termék elküldése / ajánlása;
 • kommunikálni akár értékesítés, akár számlázás céljából;

A jogos érdek alapján az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozzuk fel:

 • személyre szabott ajánlatokat küld Önnek (tőlünk és / vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);
 • adminisztrálni és elemezni ügyfélkörünket (vásárlási magatartás és történelem) a kínált / nyújtott termékek / szolgáltatások minőségének, változatosságának és elérhetőségének javítása érdekében;
 • kérdőívek készítése az ügyfelek elégedettségére vonatkozóan;

Mindaddig, amíg nem tájékoztatták minket másképp, jogos érdeknek tekintjük azokat a termékeket / szolgáltatásokat, amelyek hasonlóak vagy megegyeznek a vásárlási előzményekkel / böngészési viselkedéssel.

Az Ön hozzájárulásával a következő célokra dolgozzuk fel személyes adatait:

 • hírlevelek és kampányajánlatok küldése (tőlünk és / vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);
 • egyéb célokra kérjük az Ön hozzájárulását;

Az Ön személyes adatait a törvényből származó kötelezettségek teljesítése érdekében dolgozzuk fel és / vagy személyes adatait a törvény által biztosított lehetőségekre használjuk fel. Fenntartjuk a jogot az összegyűjtött személyes adatok anonimizálására és az ilyen adatok felhasználására. A jelen irányelv hatályán kívül eső adatokat csak akkor használjuk, ha anonimizálják. A számlázási és az önökkel összegyűjtött egyéb információkat mindaddig tároljuk, amíg számviteli célokra vagy más törvényből fakadó kötelezettségekre szükség van, de legfeljebb egy évig.

Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait további, itt nem említett célokra dolgozzuk fel, de kompatibilisek azzal az eredeti céllal, amelyre az adatokat gyűjtötték. Ehhez biztosítjuk, hogy:

 • a személyes adatok céljainak, kontextusa és jellege közötti kapcsolat alkalmas a további feldolgozásra;
 • a további feldolgozás nem sértené érdekeit és
 • megfelelő védelem lenne a feldolgozáshoz.

A további feldolgozásról és célokról tájékoztatjuk Önt.

 

Ki más férhet hozzá személyes adataihoz

Nem osztjuk meg személyes adatait idegenekkel. Bizonyos esetekben a személyes adatait megbízható partnereinknek adjuk át annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a szolgáltatás nyújtását vagy az ügyfélélmény fokozását. Az Ön adatait megosztjuk:

Feldolgozó partnereink:

 • Barion

Üzleti partnereink:

 • Minden vendéglátóhely vagy kiskereskedelmi egység, amely EatWithMe rendszerét használja. Adataihoz egy adott egység csak azután fér hozzá, hogy Ön az adott egységbe belép. Ebben az esetben az adott üzleti partner kizárólag a számára releváns adatokat kapja meg Önről (pl. név, email, fénykép). Értelemszerűen más üzleti partnernél történt vásárlásainak vagy egyéb adatait nem kapja meg.

Kapcsolt harmadik felek:

 • Facebook

Csak azokkal a feldolgozó partnerekkel dolgozunk, akik képesek az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmet biztosítani. Személyes adatait harmadik feleknek vagy állami tisztviselőknek adjuk át, amikor erre törvényes kötelezettségünk van. Előfordulhat, hogy személyes adatait harmadik felek számára nyilvánosságra hozzuk, ha hozzájárult ahhoz, vagy ha más jogi indokok van rá.

 

Hogyan védjük az Ön adatait

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatait biztonságban tartsuk. Biztonságos protokollokat használunk a kommunikációhoz és az adatok átviteléhez (például HTTPS). Anonimizálást és álnévcsökkentést használunk, ahol lehetséges. Figyelemmel kísérjük rendszereinket a lehetséges sebezhetőségek és támadások szempontjából.

Annak ellenére, hogy mindent megteszünk, nem tudjuk garantálni az információk biztonságát. Megígérjük azonban, hogy értesíti a megfelelő hatóságokat az adatok megsértéséről. Arra is értesítjük Önt, ha a jogait vagy érdekeit veszély fenyegeti. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk a biztonsági szabályok megsértését és segítséget nyújtsunk a hatóságoknak minden esetleges sérülés esetén.

Ha van fiókja velünk, vegye figyelembe, hogy titokban kell tartania felhasználónevét és jelszavát.

 

Gyermekek

Nem szándékozunk információt gyűjteni vagy tudatosan gyűjteni a gyermekektől. Szolgáltatásainkkal nem célozzuk meg a gyermekeket.

 

Sütik és egyéb technológiák, amelyeket használunk

Sütiket és / vagy hasonló technológiákat használunk az ügyfelek viselkedésének elemzésére, a weboldal adminisztrálására, a felhasználók mozgásának nyomon követésére és a felhasználókkal kapcsolatos információk gyűjtésére. Ennek célja az, hogy személyre szabja és fokozza a velünk szerzett tapasztalatait.

A süti egy apró szöveges fájl, amelyet a számítógépén tárolnak. A sütik olyan információkat tárolnak, amelyeket a webhelyek működésének elősegítésére használnak. Csak a weboldalunk által létrehozott sütikhez férhetünk hozzá. A cookie-kat a böngésző szintjén vezérelheti. A sütik letiltása akadályozhatja bizonyos funkciók használatát.

A következő célokra használjuk a sütiket:

 • Szükséges sütik – ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy weboldalunkon néhány fontos funkciót használhassanak, például bejelentkezhessenek. Ezek a sütik nem gyűjtnek semmilyen személyes információt.
 • Funkcionális sütik – ezek a sütik olyan funkcionalitást jelentenek, amely szolgáltatásunk kényelmesebbé tételét és személyre szabottabb funkcióinak biztosítását teszi lehetővé. Lehetséges, hogy például emlékeznek a nevedre és az e-mailre a megjegyzés űrlapokban, így nem kell ezeket az információkat legközelebb újra megadnia, amikor kommentál.
 • Analytics sütik – ezeket a sütik felhasználják weboldalunk és szolgáltatásaink felhasználásának és teljesítményének nyomon követésére
 • Reklám sütik – ezeket a sütiket az Ön és érdeklődése szempontjából releváns hirdetések megjelenítésére használják. Ezenkívül korlátozzák azokat a hányszor látják a hirdetést. Általában a weboldal üzemeltetőjének engedélyével a hirdetési hálózatok helyezik el őket. Ezek a sütik emlékeznek arra, hogy meglátogatott egy webhelyet, és ezt az információt megosztják más szervezetekkel, például a hirdetőkkel. A célzási vagy hirdetési sütiket gyakran összekapcsolják a másik szervezet által biztosított webhely-funkciókkal.

A böngésző beállításaival eltávolíthatja a számítógépén tárolt sütiket. Alternatív megoldásként néhány harmadik féltől származó cookie-t is kezelhet magánélet-bővítő platformon keresztül, például optout.aboutads.info vagy youronlinechoices.com. A sütikkel kapcsolatos további információkért látogasson el az allaboutcookies.org oldalra.

A Google Analytics segítségével mérjük webhelyünk forgalmát. A Google-nak saját adatvédelmi irányelve van, amelyet itt áttekinthet. Ha szeretné lemondni a Google Analytics követéséről, keresse fel a Google Analytics leiratkozási oldalát.

 

Elérhetőség

Csaba Szász
Phone: +36 30 2698791
email: cszasz@restaurant.eatwithme.online

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat változásai

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítására.
Utolsó módosítás 2019. május 20-án történt.