+36302698791 info@eatwithme.online

NTAK regisztráció és adatszolgáltatási kötelezettség

Általános információk a vendéglátó üzletet üzemeltetőknek

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba.

A regisztrációra kötelezett vendéglátó üzletek tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től az adatszolgáltatást pedig 2022. július 1-től írja elő.  Ennek megfelelően a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig  (2022. július 1.) el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas vendéglátó szoftverrel is. További információt lásd az NTAK oldalán.

EatWithMe.Online NTAK megfelelősége

Cégünk folyamatosan egyeztet az NTAK-kaé és követi a fejleményeket.

Jelenleg a követelmények kifolgozása folyik az NTAK részéről, amint megkapjuk a specifikációt és hozzáférést az NTAK rendszeréhez, cégünk is megvalósítja a törvényben maghatározott adatszolgáltatáshoz szükséges fejlesztéseket.